Duurzaam Den Haag, bestaat 10 jaar! Ik spreek spreek op het slot event over bewonersparticipatie in duurzaamheidstrajecten. Hoe effectief zijn ze? En hoe kan je participatie stimuleren?

“Duurzaam Den Haag is een onafhankelijke stichting die bewoners en bewonersinitiatieven helpt om duurzaam te doen. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat duurzaamheid een sociale opgave is: iedereen moet naar vermogen een bijdrage kunnen leveren en eigenaarschap kunnen ontwikkelen. Wij zetten ons met name in voor een rechtvaardige energietransitie, het vergroenen van versteende wijken en het stimuleren van eigenaarschap. Duurzaam Den Haag is de buitenboordmotor van de gemeente voor bewonersparticipatie op het gebied van duurzaamheid (energie, groen, mobiliteit, circulariteit en voedsel). Meer informatie vind je op www.duurzaamdenhaag.nl

Op 11 oktober bestaat Duurzaam Den Haag precies 10 jaar. Dit gaan wij vieren met een duurzame 10-daagse waarin wij vanaf 2 oktober iedere dag in een ander stadsdeel een event met een van onze activiteiten organiseren (vergroeningsactie, duurzame doeners, duurzaam voedsel, kledingruil, energiecoaches, burgerkracht, deelauto’s, trashwandeling, energiemarkt). En op woensdagmiddag 11 oktober sluiten we dan de 10-daagse af met een symposium over duurzaam doen!”