Onderzoek

Je wil weten waar de bewoners van een wijk (on)tevreden over zijn. Je wil nagaan hoe je merk wordt beleefd, of je afvalbak wordt gebruikt of misschien vraag je je af of je gedragscampagne effectief is. Je moet dus onderzoek doen, maar hoe zet je goed onderzoek op, dat ook bruikbare inzichten oplevert? Ik doe het voor je, ik zoek de beste methode bij jouw gedrags-, of belevingsvraag. Ik bewaak de methodologische aspecten, en zorgen voor een heldere interpretatie van de uitkomsten.

Effectmetingen

Je hebt een nieuwe aanpak, product of regel ontwikkeld. Dan wil je graag de impact er van weten op je bewoners, consumenten of werknemers. Gaat hun gedrag of beleving in de verwachte of gewenste richting? Zijn er bijeffecten? Een bruikbare effectmeting geeft antwoord en richting voor verbetering. Soms wordt pas echt over de effectmeting nagedacht als de resultaten tegenvallen of de interpretatie lastig blijkt. Dat is zonde; het kost geld, energie en achteraf onderzoeksresultaten diskwalificeren ligt gevoelig. Het opzetten van een effectmeting is dus belangrijk, maar gelukkig ook leuk.

Ik heb veel typen onderzoek opgezet, van gedragsexperimenten in het veld tot vragenlijsten thuis en naar de meest uiteenlopende onderwerpen: van het dragen van veiligheidsmiddelen, het scheiden van afval, tot het aaien van apen, en de aanstaande energietransitie; van het kopen van een elektrische auto, de waardering van ziekenhuis of winkelcentra tot diefstal en corona-maatregelen. Op basis van mijn onderzoekservaring en kennis, kan ik zorgen voor een meer bruikbare effectmeting.

CROW tevredenheid (beheer) buitenruimte

Ik heb samen met Peter in opdracht van het CROW de landelijke Standaardmeetmethode voor beleving buitenruimte ontwikkeld. Belevingsgestuurd beheer vraagt net als dat het geval was bij het beeldgerichte beheer om een duidelijke en uniforme meetmethodiek. Zo’n methodiek maakt het mogelijk om afspraken te maken met aannemers. Het stelt in staat buurten qua beheer met elkaar te vergelijken, veranderingen door de tijd in kaart te brengen en de effectiviteit van nieuw beleid te evalueren. De Standaardmeetmethode maakt het daarnaast mogelijk om beleving te verbinden aan de bestaande technische kwaliteit. In de meting worden gebruikers van de buitenruimte online of op straat bevraagd over hun beleving van het beheer van de buitenruimte.

Beheren op maat?

Hoe tevreden zijn bewoners van de verschillende wijken over het beheer? Op welke beheeraspecten valt de meeste winst te behalen en waar kan het misschien wel een tandje minder? Een belevingsmeting beheer, geeft antwoord op deze vragen. Het laat ook zien of een specifieke wijkaanpak handig is of dat je prima uit de voeten kan met een algemene beheer aanpak.

Koppeling met technische kwaliteit

Weten hoe tevreden bewoners zijn over het beheer van hun buitenruimte is informatief, maar het wordt echt functioneel als je deze tevredenheid koppelt aan de de technische kwaliteit die je realiseert in de betreffende wijk. De koppeling met de gemeten CROW beeldkwaliteit maakt inzichtelijk hoe je bepaalde onvrede het best kan oplossen en hoe niet. Vraagt het om betere communicatie of juist om een technische aanpak?

0
Meer dan … vragen gesteld
Landelijke cijfers

We hebben de metingen bij gemeenten in heel Nederland uitgevoerd. In heel diverse wijken en van het uiterste zuiden tot helemaal in het noorden. dit levert een schat aan inzichten op. Het geeft je als gemeente of aannemer een referentiepunt: hoe scoort dit punt ten opzichte van een landelijk gemiddelde? Maar het levert ook heel veel algemene inzichten op over wat de bewoner-tevredenheid vergroot. Meer weten? Neem contact met mij op voor een belevingsmeting of een adviestraject.