Kennislab Risicobeleving van Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

“Het gedrag van mensen in het omgaan met risico’s wordt niet zozeer bepaald door de risico’s, maar vooral door de perceptie of beleving daarvan. In verschillende veiligheidsdomeinen wordt daar op uiteenlopende manieren rekening mee gehouden. In dit kennislab wordt duidelijk wat de relevantie is van risicobeleving voor het werk van risicoprofessionals. We staan stil bij de relatie van risicobeleving met het begrip risico en met risicocommunicatie.

In dit kennislab benaderen we het begrip risicobeleving vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Verschillende sprekers zullen hun kijk op risicobeleving presenteren vanuit hun vakgebied. Zo zal de invalshoek van de sociale wetenschappen, de neuropsychologie en de economische wetenschappen de revue passeren.” <Beschrijving NVVK>

Ik ben betrokken als spreker/ verzorger van een workshop. Ik ga specifiek in op risco-perceptie en hoe hier mee om te gaan in veiligheidscommunicatie.