][ Advies Broken-window-pilot Amsterdam Zuidoost

Advies bij de opzet van een pilot die overlast in Amsterdam Zuidoost moet tegen gaan

De dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de Gemeente Amsterdam, is een "Broken-window-pilot" gestart om overlast tegen te gaan in Zuid oost.  Ik ben gevraagd advies te geven op basis van gedragsinzichten en stimuleren regelnaleving.