Invloed van verpakkingslabels

Een literatuuronderzoek

literatuuronderzoek naar logo’s op verpakkingen. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in het (al dan niet) gebruiken van het ‘Supporter van Schoon’ logo op verpakkingen.

Er is onderzocht welke invloed een logo, zoals het Supporter van Schoon logo, kan hebben op het gedrag van consumenten. Kan een dergelijk logo consumenten bewegen minder rommel op straat te gooien? Zo ja, welke factoren bepalen de sterkte van dit effect? En kan met deze factoren rekening gehouden worden bij het ontwerp en gebruik van het logo?