De gebruiker als manager van ons energie systeem

 

In dit (onderzoeks)project  hebben we gekeken hoe we een energie management systeem kunnen ontwerpen, dat gebruik maakt van input van de gebruiker bij het afstemmen van vraag en aanbod van verschillende energie bronnen. Een systeem dat niet alleen acceptabel is voor de gebruiker maar ook motiverend in gebruik. In het project is gekeken naar de balans tussen autonomie en automatisering in (o.a.) bronkeuze. Meer autonomie, kan de (intrinsieke) motivatie versterken, maar ook voor frustratie en dus inefficient gebruik leiden, door de vele keuzes die gemaakt moeten worden. Welke balans zorgt voor efficient gebruik en gemotiveerde gebruikers, en welke factoren beïnvloeden deze balans. Kunnen we een systeem ontwikkelen dat gebruikers het duurzaamheidsdoel doet omarmen en tegelijk gemakkelijk en efficient is in het gebruik?

Voor het project was ik hoofdaanvrager.

Samenwerkende partijen: De Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen,  Faculteit, Wiskunde en Natuurwetenschappen (RuG) en Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Gasterra B.V. De laatste drie zijn tevens co-financier.

Hoofdfinancier: NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). Het totale project is gefinancierd voor ongeveer 900.000Euro

Directe betrokkenen: Linda Steg (Co-aanvrager GMW), Nieke Lemmen (AIO GMW) Thijs Bouman (GMW Vervangend begeleider), Marco Aiello (Co-aanvrager FWN), Laura Fiorini (AIO FWN), Faris Nizamic (Co-aanvrager FWN)