][ Effectmeting gebiedsadoptie

In samenwerking met Peter van Welsem

NederlandSchoon is in samenwerking met diverse ondernemers in (o.a.) Rotterdam, Heerenveen, Zaandam  een pilot gestart voor het terugdringen van zwerfafval. De ondernemers adopteren het betreffende gebied en maken zichzelf daarmee medeverantwoordelijk voor het schoonhouden. Wij zijn gevraagd na te gaan wat het effect van deze gebiedsadoptie is op de beleving het winkelend publiek kan zijn. Wat doet het zien van de campagne met de gebruikers van de betreffende buitenruimtes? Vindt men het tegen gaan van zwerfafval belangrijker? Waardeert men de ondernemers meer? Wij deden een drietal experimentele belevingsmetingen in de betreffende plaatsen om deze vragen te beantwoorden.