][ Opzet effectmeting “infoquete” Rijkswaterstaat

Advies bij ontwikkeling aanpak en effectmeting

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Nederlandschoon en ABR, heb ik de bruikbaarheid en impact van de “infoquete” onderzocht. Een techniek waarbij je mensen bevraagt en motiveert. Mooi onderzoek met veel inzichten als beloning.