][ Gedragsinterventies op de werkvloer

Motivatielab op de praktijkdag “Grip op gedrag” van Arbo en Vakmedianet

Wanneer we gewenst gedrag op de werkvloer willen simuleren grijpen we vaak terug op het invoeren van regels en sancties. Je kan en wil medewerkers echter niet altijd in de gaten houden. Dit gegeven roept een serie belangrijke vragen op. Hoe effectief zijn regels en sancties als het gedrag niet wordt gemonitord? Wat bepaald de naleving van regels in dergelijke situaties en hoe kunnen we deze verbeteren?

Kees Keizer (Motivatielab) probeert deze vragen te beantwoorden aan de hand van verschillende wetenschappelijke gedragsstudies. Hierbij zoekt hij de tegenstelling tussen: wat denken we dat mensen motiveert, en wat motiveert ze nou echt.