][ Klanbordgroep voor “Handboek monitoring zwerfafval”

In opdracht van Stichting Nederland Schoon en in samenwerking met Antea, Beheeraccent

Vanuit gemeenten is er behoefte aan een duidelijke methodiek voor het monitoren van de mate van vervuiling/ schoonheidsgraad in de openbare ruimte. Dit Handboek voorziet in deze behoefte, met een duidelijk protocol. Ik nam plaats in de klankbordgroep die input en feedback leverde tijdens de ontwikkeling.