Toepassingstraject “Beleving”

Een project met Peter van Welsem

Bij de aanpak van zwerfafval komt de beleving van burgers steeds centraler te staan. Wat vindt de burger van de openbare ruimte? Vindt hij de omgeving schoon? Is hij tevreden over de ruimte, de reiniging, de reinigers? Hoe prettig vindt hij de buurt? Om te kunnen sturen op beleving, wil je niet alleen een antwoord op deze vragen. Je wil ook weten welke specifieke aspecten van de omgeving of aanpak resulteren in een bepaalde beleving. Welke elementen van de huidige beleving kunnen het best worden aangepakt om de burger-beleving te verbeteren? Voor het beantwoorden van deze vragen is psychologische kennis nodig en het inzicht en de oefening om deze kennis te kunnen linken aan de dagelijkse praktijk.  Met dit doel wordt door Rijkswaterstaat een Toepassingstraject Beleving georganiseerd. Ik verzorg samen met Peter dit  intensieve tweedaagse traject waarin we gemeenten laten delen in onze ervaringen en helpen bij het sturen op beleving .