Schrijf

Ik schrijf artikelen, boeken, hoofdstukken, columns over gedrags- en belevingsverandering. Want kennis en inzichten groeien als ze gedeeld en bediscussieerd worden.

Boeken en hoofdstukken

Applied social psychology combines the science of social psychology with the practical application of solving social problems that exist in the real world. This exciting textbook provides a thorough explanation of how social psychologists can contribute to the understanding and management of different social problems. A highly prestigious team of contributors from across Europe and the United States illustrate how social psychological theories, research methods and intervention techniques can be successfully applied to social problems encountered in the fields of physical and mental health, integration and immigration issues, gender issues, organizational issues, economic behaviour, political behaviour, environmental behaviour and education. Each field studied features an overview of important problems, the role of human behaviour in these problems, the factors influencing relevant behaviour, and effective ways to change this behaviour. This is an essential volume for all undergraduate and graduate students studying applied social psychology.

Bol.com

Together with Wesley Schultz, I have a chapter in “Environmental Psychology” on using social norms to stimulate pro-environmental behavior

Editors:

Linda Steg / Agnes van den Berg / Judith de Groot

Book summary

The updated edition of the essential guide to environmental psychology Thoroughly revised and updated, the second edition, Environmental Psychology: An Introduction offers an overview of the interplay between humans and their environments. The text examines the influence of the environment on human experiences, behaviour and well-being and explores the factors influencing environmental behaviour, and ways to encourage pro-environmental behaviour. The revised edition is a state-of-the art review of relevant theories and research on each of these topics. With contributions from an international panel of noted experts, the text addresses a wealth of topics including the main research methods in environmental psychology; effects of environmental stress; emotional impacts and meanings of natural environment experience; aesthetic appraisals of architecture; how to measure environmental behaviour; cognitive, emotional and social factors explaining environmental behaviour; effects and acceptability of strategies to promote pro-environmental factors; and much more. This important book: Discusses the environmental factors that threaten and promote human wellbeing Explores a wide range of factors influencing actions that affect environmental conditions Discusses the effects and acceptability of approaches that aim to encourage pro-environmental behavior Presents research results conducted in different regions in the world Contains contributions from noted experts Written for scholars and practitioners in the field, the revised edition of Environmental Psychology offers a comprehensive review of the most recent research available in environmental psychology.

Together with Angela Ruepert (1ste author) and Linda Steg, I have a chapter in “The Psychology of green organizations” on stimulating pro-environmental behavior in employees

Editors:

Jennifer Robertson / Julian Barling

Book summary

As we move further into the 21st century, the global challenges and consequences posed by climate change are becoming increasingly apparent. Although organizations are considered significant contributors to climate change, they also have the potential to positively affect it through their employees. As a result, understanding how employees’ pro-environmental initiatives can positively affect climate change has increasingly become the focus of inquiry among organizational researchers. The Psychology of Green Organizations brings together a number of these researchers to review leading research in different areas of organizational environmental sustainability. In so doing, this book consolidates available knowledge on employees’ contributions to corporate environmental initiatives, stimulates future empirical research on this topic, and provides recommendations for how organizations can improve their environmental performance through their employees. Many chapters provide case examples of environmentally sustainable organizations to illustrate lessons gleaned from research. Chapters in part 1 provide a conceptual, theoretical, and methodological foundation for research on workplace pro-environmental behaviors, while those in parts 2 and 3 review research on the promotion of workplace pro-environmental behaviors at the individual and organizational levels, respectively. Part 4 explores one organization that has been successful at promoting employees’ environmental initiatives, highlighting how both organizational and individual factors can be used to effect major changes in corporate environmental sustainability.

Samen met Tom Postmes (1ste auteur) and Linda Steg, heb ik een hoofdstuk in ” De menselijke beslisser”, een uitgave van de Wetenschappelijke Raad van de Regering (WRR). Het hoofdstuk gaat in op groepsnormen en gedrag in relatie tot overheidsbeleid: Sturing door sociale identiteit en dialoog.

Editors:

JW.L. Tiemeijer / C.A. Thomas, H.M.Prast

Boek samenvatting

Hoe kiezen mensen uit de vele mogelijkheden waarvoor zij zich iedere dag opnieuw gesteld zien? In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de grote invloed van de omgeving en de rol van het onbewuste. Bovendien komen de nieuwste inzichten uit de neurobiologie aan bod.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met menselijk keuzegedrag en de vraag hoe dat kan worden beinvloed. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld worden verleid tot een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiele planning? De wetenschappers in deze bundel bieden nieuwe en veelbelovende perspectieven voor antwoorden op dit soort vragen.

Op uitnodiging van de Young Academy Groningen (YAG) van de RUG heb ik een hoofdstuk geschreven voor hun prachtig boek: Achterhaalde waarheid? Zin en onzin van spreekwoorden.

Samenvatting

In dit boek worden gangbare spreekwoorden onderzocht door jonge wetenschappers vanuit zeer verschillende disciplines. De waarheid die wordt verondersteld in het spreekwoord (bijvoorbeeld: als er een schaap over de dam is, volgen er meer) wordt aan de kaak gesteld: is dat wel zo? Vanuit de wetenschap wordt van alle kanten naar het spreekwoord gekeken, de achtergrond belicht én worden er proeven gedaan om de veronderstelde waarheid te toetsen. Deze proeven kunnen ook door de lezer zelf uitgevoerd worden. Op basis van deze proeven trekken we de conclusie welke spreekwoorden nog actueel zijn en welke kunnen worden bijgezet in het mausoleum van achterhaalde waarheden.

Het is een bijzonder boek geworden, fraai geïllustreerd, met een voorwoord van Erik Scherder.

Bol.com

Psicología Social. Aplicación a los problemas sociales

Bewerking van “Applied social psychologie” voor Spaanstalig deel van de wereld. Hoofdstuk over consumenten gedrag